Nhà máy cuộn muỗi Boxer

Nguyên liệu thô

Nguyên liệu thô

1 lần cho ăn

cho ăn

2-2-đập-và-xay

đập và mài

2-đập-và-xay

đập và mài

3-làm giấy-(1)

làm giấy

3-làm giấy-(2)

làm giấy

3-làm giấy-(3)

làm giấy

3-làm giấy-(4)

làm giấy

rạch các tông

rạch các tông

4-xẻ-bông-(2)

rạch các tông

4-xé-bông-(3)

rạch các tông

4-tông-xẻ-(4)

rạch các tông

5-dập-(1)

dập

5-dập-(2)

dập

5-dập-(3)

dập

5-dập-(4)

dập

6-sấy-phòng-sấy,-bán-thành-phẩm-hoàn-thành-1

Phòng Sấy Sấy, Bán Thành Phẩm Hoàn Thành

6-sấy-phòng-sấy-bán-thành-phẩm-hoàn-thành-2

Phòng Sấy Sấy, Bán Thành Phẩm Hoàn Thành

6-sấy-phòng-sấy,-bán-thành-phẩm-hoàn-thành-3

Phòng Sấy Sấy, Bán Thành Phẩm Hoàn Thành

6-sấy-phòng-sấy,-bán-thành-phẩm-hoàn-thành-4

Phòng Sấy Sấy, Bán Thành Phẩm Hoàn Thành

7-quy-trình-đóng-gói-thành-phẩm-2

Quy trình đóng gói thành phẩm

7-quy-trình-đóng-gói-thành-phẩm-3

Quy trình đóng gói thành phẩm

7-quy-hoi-đóng-gói-thành-phẩm-1

Quy trình đóng gói thành phẩm

7-quy-trình-đóng-gói-thành-phẩm-(4)

Quy trình đóng gói thành phẩm

số 8

Đóng gói và xếp thành phẩm

8-3

Đóng gói và xếp thành phẩm

8-2

Đóng gói và xếp thành phẩm

8-1

Đóng gói và xếp thành phẩm

Xưởng-(1)

Xưởng

Xưởng-3

Xưởng

Xưởng-(4)

Xưởng

Xưởng-(2)

Xưởng