Cuộn giấy chống muỗi Boxer

  • Boxer thiên nhiên sợi thực vật muỗi cuộn

    Boxer thiên nhiên sợi thực vật muỗi cuộn

    Boxer là vòng xoắn ốc chống muỗi mới nhất bằng sợi thực vật và gỗ đàn hương sau wavetide.Nó có chức năng tự nhiên là đuổi muỗi và đồng thời giúp chúng ta đi vào giấc ngủ.Với tinh dầu gỗ đàn hương và chế phẩm -tetramethrine kết hợp các thành phần tự nhiên và công nghệ hiện đại để diệt trừ muỗi.Nó được làm bằng sợi thực vật tự nhiên, nhà máy sẽ tạo ra tấm giấy, sau đó thông qua máy đục lỗ, tấm sẽ được tạo thành hình dạng cuộn.