cuộn dây muỗi khó hiểu

  • Nhầm lẫn cuộn muỗi sợi tự nhiên

    Nhầm lẫn cuộn muỗi sợi tự nhiên

    Khó hiểu cuộn dây đuổi muỗi là CUỘN CHỐNG MUỖI MỚI VỚI SỢI THỰC VẬT VÀ gỗ SANDAL.

    Do thành phần chủ yếu là giấy và sự kết hợp của dầu gỗ đàn hương và CHUẨN BỊ-TETRAMETHRIN, nó gần như không thể phá vỡ và tồn tại rất lâu trước khi đốt cháy, nhờ mùi hương của nó sẽ đuổi muỗi và giúp bạn chống muỗi trong khoảng 12 giờ.