Nước giặt xả Papoo

  • Nước giặt xả Papoo

    Nước giặt xả Papoo

    Thành phần hiệu quả của bột giặt chủ yếu là chất hoạt động bề mặt không ion, và cấu trúc của nó bao gồm đầu ưa nước và đầu ưa béo.Đầu ưa béo kết hợp với vết bẩn, sau đó tách vết bẩn ra khỏi vải thông qua chuyển động vật lý (chẳng hạn như chà tay và chuyển động của máy).Đồng thời, chất hoạt động bề mặt làm giảm sức căng của nước để nước có thể chạm tới bề mặt vải và các thành phần hiệu quả có thể phát huy vai trò Giặt giũ là điều bình thường nhất ...