Cuộn giấy chống muỗi Superkill

  • Cuộn dây muỗi sợi thực vật Superkill

    Cuộn dây muỗi sợi thực vật Superkill

    Nó đã kế thừa văn hóa truyền thống của Trung Quốc và nó được bổ sung bởi công nghệ hiện đại.Nó được làm bằng bột carbon làm vật liệu định luật & nó được phát triển bằng sợi thực vật có thể tái tạo.Chất lượng cao, giá thấp, bảo vệ sức khỏe & môi trường, và những tác dụng vượt trội của nó, giúp hoạt động kinh doanh của chúng tôi lan rộng ra hơn 30 quốc gia và khu vực.Bên cạnh đó, chúng tôi có các công ty con, tổ chức R&D & cơ sở sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới.